„Roczniki Humanistyczne” , z. 7, seria Słowianoznawstwo to recenzowane czasopismo naukowe skoncentrowane na tematyce slawistycznej, ukazujące się od 1986 roku.

Zamieszczamy artykuły i materiały źródłowe dotyczące literatur i języków słowiańskich oraz historii i kultury obszaru Słowiańszczyzny. Przyjmujemy także recenzje, omówienia i sprawozdania.

 

„Roczniki Humanistyczne”, według komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 w sprawie wykazu czasopism punktowanych, znajdują się w części B, a publikacja w naszym piśmie jest oceniana na 15 pkt.

 

Komitet redakcyjny

Jan Sergiusz Gajek MIC, Witold Kołbuk, Maria Mocarz-Kleindienst, Jan Orłowski, Monika Sidor (SEKRETARZ), Beata Siwek, Ludmiła Sproge, Anna Woźniak (REDAKTOR NACZELNY), Wiktoria Zacharowa

 

Rada naukowa

Stefania Andrusiw, Irina Biełobrowcewa, Iryna Bahdanowicz, Adam Bezwiński, Ałła Graczowa, Bronisław Kodzis, Stefan Kozak, Danuše Kšicová, Michał Łesiów, Lucjan Suchanek

 

Kontakt

Monika Sidor, e-mail: monika.sidor@kul.pl

 

Spis treści

 

Informacje dla autorów (PDF)

 

Roczniki humanistyczne z.1-10

 

Wersja elektroniczna pisma na stronie wydawcy:  https://tnkul.pl/roczniki-humanistyczne359

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016, godz. 15:01 - Monika Grygiel