Roczniki Humanistyczne, Zeszyt 6: Językoznawstwo

Informacje dla Autorów

Zalecenia  edytorskie

 

 


 

 

RADA NAUKOWA: Ałła Krawczuk (Lwów), Zenon Leszczyński, Władysław Makarski, Bożena Matuszczyk-Podgórska, Koji Morita (Tokio), Janusz Rieger, Richard A. Sokoloski (Ottawa), Urszula Sokólska, Kris Van Heuckelom (Leuven)

KOMITET REDAKCYJNY: Henryk Duda, Agnieszka Karolczuk, Jolanta Klimek-Grądzka (SEKRETARZ), Małgorzata Nowak-Barcińska (REDAKTOR NACZELNA)

Adres Redakcji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Wydawcy: Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czasopismo poświęcone zagadnieniom językoznawstwa polonistycznego i ogólnego ukazuje się od 1953 roku.

Roczniki Humanistyczne są pismem punktowanym (15 p. za publikację naukową), umieszczonym w Liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w wykazie z r. 2015, Lista B, pozycja 1580).

 

Aktualne informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie https://tnkul.pl/roczniki-humanistyczne359 (wersja polska) i https://tnkul.pl/annalsofarts (wersja angielska). 

 

Spis treści numerów archiwalnych

Tom LXIII (Rok 2015)

Tom LXII (Rok 2014)

Tom LXI (Rok 2013)

Tom LX (Rok 2012)

Tom LIX (Rok 2011)

Tom LVIII (Rok 2010)

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2018, godz. 21:20 - Małgorzata Nowak-Barcińska