Roczniki Kulturoznawcze 7 (4) 2016

 

Spis treści

Artykuły

 

Zachodnia globalizacja a uniwersalizm islamu

Krzysztof Modras       PDF    5-24

 

Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego

Justyna Szulich-Kałuża       PDF       25-42

 

Elementy polskiej kultury narodowej doby średniowiecza

Wanda Bajor      PDF      43-59

 

The Baptism of Poland in Public Opinion

Małgorzata Gruchoła           PDF (ENGLISH)     61-85

 

Nikołaj Jewreinow – ponad czasem, ponad granicami

Jadwiga Gracla          PDF        87-96

 

Ze studiów nad recepcją kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji doby oświecenia (wokół czasopisma „Собрание лучших сочинений”, 1762 rok)

Magdalena Dąbrowska        PDF     97-110

 

 

Materiały i sprawozdania

O relacjach między matematyką a muzyką

Tomasz Grębski        PDF      111-141

Recenzje

Krzysztof Loska. Mistrzowie kina japońskiego

Agnieszka Żuk         PDF     143-146

 

 

Roczniki Kulturoznawcze · ISSN 2082-8578
© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Filozofii KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, godz. 04:49 - Andrzej Zykubek