RT_08

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 8: Liturgika)

Annals of Theology, fasc. 8: Liturgics

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: bp Stefan Cichy, ks. Stanisław Czerwik, Stefan Koperek CR, Bogusław Nadolski TChr, ks. Władysław Nowak, ks. Ireneusz Pawlak, ks. Helmut J. Sobeczko, ks. Jerzy Stefański

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Władysław Głowa, ks. Zdzisław Janiec, Jerzy Józef Kopeć CP, ks. Czesław Krakowiak (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Bogusław Migut (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Zbigniew Wit, ks. Tadeusz Zasępa

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, C-844

RT 55 (2008) z. 8

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:45 - Stanisław Sarek