RT_10

Roczniki Nauk o Rodzinie

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 10: Nauki o rodzinie)

Annals of Theology, fasc. 10: Family Studies

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: ks. Alojzy Drożdż, Zofia Kawczyńska-Butrym, Kristian Kunert, ks. Stanisław Longosz, bp Stanisław Stefanek TChr (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Torleiv Skarstad, Krystian Wojaczek

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Maria Chuchra, Julia Gorbaniuk, ks. Mirosław Kalinowski (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Antoni Tomkiewicz, ks. Włodzimierz Wieczorek (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 54 (2007) z. 10

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:29 - Stanisław Sarek