Artykuły od 2013 r. w wersji on-line można pobrać na stronie wydawcy - Towarzystwa Naukowego KUL.

Poniżej odnaleźć można artykuły z lat 2008-2014.

 

Od 2012 roku RNS ukazują się jako kwartalnik (jeden tom = cztery numery)

 


RNS T. 8(44) / 2016 (nr 1,2,3,4)

Lista recenzentów publikowana jest w ostatnim (4) numerze czasopisma i wówczas ujawniona zostaje także na stronie internetowej.  

 

RNS T. 7(43) / 2015 (nr 1,2,3,4)

Lista recenzentów (2015): Małgorzata Adamik-Szyszak, Alina Betlej, Wojciech Furman, Andrzej Gil, Mariusz Kolczyński, Stanisław Kowalczyk, Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Agnieszka Marek, Jan Mazur, Sebastian Piątkowski, Sławomir Pilipiec, Maciej Raś, Aleksandra Seklecka, Małgorzata Stefaniuk, Agnieszka Stępińska, Wioletta Szymczak, Robert Wiszniowski, Marcin Zaremba, Radosław Zenderowski

 

RNS T. 6(42) / 2014

nr 1    nr 2    nr 3    nr 4

 

Lista recenzentów (2014): Henryk Chałupczak, Leon Dyczewski OFMConv, Marian Filipiak, Wojciech Furman, Agnieszka Marek, Halina Mielicka-Pawłowska, Dorota Piontek, Beata Piskorska, Marcin Pomarański, ks. Paweł Prüfer, Maciej Rajewski, Marek Rembierz, Beata Romiszewska, Grzegorz Ronek, Michał Skrzypek, Anna Sugier-Szerega, Adam Szafrański, Agnieszka Turska-Kawa, Krzysztof Wielecki, Marek Wierzbicki, Jacek Wojnicki, Waldemar Wojtasik, Grażyna Woroniecka, Mariusz Zemło, Wojciech Ziętara

 

RNS T. 5(41) / 2013

nr 1    nr 2    nr 3    nr 4

 

Lista recenzentów (2013): Joanna Bielecka-Prus, Zbigniew Czachór, Marek Czajkowski, Leon Dyczewski OMConv, Aniela Dylus, Marian Filipiak, Grzegorz Gawron, Wojciech Gizicki, Iwona Hofman, Tomasz Jarocki, Kazimierz Kondrat, Justyna Kowalczyk, Stanisław Lis, Jan Mazur OSPPE, Andrzej Miszczuk, Andrzej Piasecki, Krzysztof Piróg, Jadwiga Plewko, Katarzyna Radzik-Maruszak, Beata Romiszewska, Tadeusz Szczurek, Beata Szluz, Zenon Trejnis, Dariusz Wadowski

 

RNS T. 4(40) / 2012

nr 1    nr 2    nr 3    nr 4

 

Lista recenzentów (2012): Bożena Dziemidok-Olszewska, Marian Filipiak, Małgorzata Halicka, Iwona Hofman, ks. Stanisław Kowalczyk, ks. Janusz Mariański, Jan Mazur OSPPE,  Peter-Ulrich Merz-Benz, Włodzimierz Pawluczuk, Jadwiga Plewko, Katarzyna Pokorna – Ignatowicz, Wojciech Sokół, Beata Szluz, Piotr Szulich, Robert Szwed, Stanisław Wójcik

RNS T. 3(39) / 2011

Lista recenzentów (2011): Ks. Janusz Balicki, Jacek Dąbała, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, Ks. Stanisław Fel, Marian Filipiak, Małgorzata Halicka, Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Jedynak, Jan Mazur OSPPE, Krzysztof Motyka, Janusz Mucha, Andrzej Sadowski, Wojciech Sokół, Józef Styk, Ks. Jan Szymczyk, Elżbieta Tarkowska, Grażyna Woroniecka, Mariusz Zemło

 

RNS T. 2(38) / 2010

  

RNS T. 1(37) / 2009

 

RNS T. 36 / 2008, z. 1

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 01:10 - Tomasz Peciakowski