RNS_01

Roczniki Nauk Społecznych, z. 1: Socjologia – Katolicka nauka społeczna – Politologia

Annals of Social Sciences, fasc. 1: Sociology – Catholic Social Teaching – Political Science

ISSN 0137-4176

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Franciszek Adamski, Władysław Jacher, Leszek Korporowicz, Adam Rodziński, bp Kazimierz Ryczan

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Ewa Albińska (SEKRETARZ / SECRETARY), Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Piotr Kryczka

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RNS 36 (2008) z. 1

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 19:19 - Stanisław Sarek