RNS_03

 

Roczniki Ekonomii i Zarządzania

(poprzedni tytuł: Roczniki Nauk Społecznych, z. 3: Ekonomia i Zarządzanie)

Annals of Economics and Management

(former title: Annals of Social Sciences, fasc. 3: Economics and Management)

ISSN 0137-4176

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Tomasz Gruszecki, Kazimierz Kłosiński, Bolesław Rafał Kuc, Marek Lisiecki (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Marek Pawlak, Józef Penc

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Kalina Grzesiuk, Zbigniew Klimiuk (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF),

Katarzyna Sołkowicz, Grzegorz Zasuwa (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RNS 36 (2008) z. 3

RNS 35 (2007) z. 3

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 18:33 - Stanisław Sarek