RT_06

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

(poprzedni Tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 6: Teologia pastoralna)

Annals of Theology, fasc. 6: Pastoral Theology

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: ks. Stanisław Bielecki, Stanisław Kulpaczyński SDB, ks. Bronisław Mierzwiński, Kazimierz Misiaszek SDB, Roman Murawski SDB, ks. Adam Przybecki, ks. Jan Wal

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Andrzej Kiciński, ks. Wiesław Przygoda (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Helena Słotwińska, ks. Wiesław Śmigiel (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Antoni Tomkiewicz

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 54 (2007) z. 6

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:38 - Stanisław Sarek