RNS_02

Roczniki Pedagogiczne
(dawniej: Roczniki Nauk Społecznych, z. 1: Pedagogika)

Pedagogical Annals
(former title: Annals of Social Sciences, fasc. 1: Pedagogies)

ISSN 0137-4176

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Krystyna Chałas, Mariette Hellemans, Irena Lokšová, Marian Nowak (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Luciano Pazzalia, Michel Soétord, Marian Surdacki, Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Piotr Paweł Gach,  Kazimiera Krakowiak, Alina Rynio (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Anna Szudra (SEKRETARZ / SECRETARY),

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, C-327


RNS 36 (2008) z. 2

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 18:03 - Stanisław Sarek