"Roczniki Pedagogiczne" na stronie 

Towarzystwa Naukowego KUL

[link]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2015:

7(43) zeszyt 1 [pl]

7(43) zeszyt 1 [en]

7(43) zeszyt 2 [pl]

7(43) zeszyt 2[en]

7(43) zeszyt 3 [pl]

7(43) zeszyt 3[en]

7(43) zeszyt 4 [pl]

7(43) zeszyt 4[en]

 

Rok 2014:

6(42) zeszyt 1 [pl]

6(42) zeszyt 2 [pl]

6(42) zeszyt 3 [pl]

6(42) zeszyt 4 [pl]

6(42) zeszyt 1 [en] 

6(42) zeszyt 2 [en]

6(42) zeszyt 3 [en]

6(42) zeszyt 4 [en]

 

 Rok 2013:

Rok 2012:

5(41) zeszyt 1

5(41) zeszyt 2

5(41) zeszyt 3

5(41) zeszyt 4

4(40) zeszyt 1

4(40) zeszyt 2

4(40) zeszyt 3

4(40) zeszyt 4

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009 

 

Roczniki Pedagogiczne - dane o czasopiśmie (pl)

Roczniki Pedagogiczne - dane o czasopiśmie (en)

Roczniki Pedagogiczne - Komitet Redakcyjny i profil zeszytów

Roczniki Pedagogiczne

( Annals of Pedagogies )

Od 2012 r. „Roczniki Pedagogiczne” ukazują się jako kwartalnik, a każdy numer posiada własnego Redaktora Naukowego (i sekretarza).

 

"Roczniki Pedagogiczne" (są kontynuacją "Roczników Nauk Społecznych" wychodzących jako zeszyt nr 2: Pedagogika, od 1973 r.), od 2012 r. ukazuje się kwartalnie, jest pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej. Czasopismo oferuje artykuły w zakresie czterech obszarów badań pedagogicznych odpowiednio właściwych czterem zeszytom poświęconym kolejno:

1. teorii i historii wychowania i myśli pedagogicznej;

2. pedagogice szkolnej i dla szkoły oraz dydaktyce; 

3. pedagogice specjalnej i psychopedagogice oraz pedagogice rodziny;

4. pedagogice opiekuńczej, prewencyjnej i pedagogice społecznej.

 

Czasopismo zamieszcza osiągnięcia naukowe czterech rodzajów:

1/ oryginalne artykuły o charakterze zarówno empirycznym jak i teoretycznym;

2/ krótkie komunikaty;

3/ recenzje;

4/ polemiki, zawierające pytania do tekstów autorów oraz odpowiedzi i wyjaśnienia autorów.

 

"Roczniki Pedagogiczne" stosują obiektywne kryteria oceny naukowej tekstów autorów w nich piszących. Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych i studentów w wymienionych obszarach pedagogicznej teorii i praktyki oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Są też akceptowane teksty w językach obcych, które są recenzowane i poddawane ocenie przez recenzentów reprezentujących ich oryginalne języki.

 

KOMITET REDAKCYJNY
ks. Marian Nowak (Redaktor Naczelny);

Wanda Wawro (Z-ca Redaktora Naczelnego);

Alina Rynio (Redaktor Merytoryczny);

Ryszard Skrzyniarz (Redaktor Merytoryczny);

Maria Barbara Styk (Redaktor Językowy);

Piotr Gach (Redaktor Historyczny);

Anna Lendzion (Redaktor Statystyczny).

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 1: Lucyna Dziaczkowska,

Redaktor Naukowy Zeszytu 2: Krystyna Chałas, ks. Adam Maj,

Redaktor Naukowy Zeszytu 3: Dorota Kornas-Biela, Kazimiera Krakowiak, 

Redaktor Naukowy Zeszytu 4: Roman Jusiak

 

Redaktorzy językowi:
Język angielski: Lynn W. Zimmerman
Język francuski: Marie Delaperrière, Michel Maslowski
Język niemiecki: Aleksander W. Bauknecht

Język słowacki: Jana Moricová

Język włoski: Amanda Murphy

 

 RADA NAUKOWA
Amantius Akimjak, Folco Cimagalli, Mariette Hellemans, Jadwiga Izdebska, Christian Jamet, Janina Kostkiewicz, Barbara Kromolicka, Bożena Matyjas, ks. Carlo Nanni, Katarzyna Olbrycht, Elżbieta Ossewska, Luciano Pazzalia, Michel Soëtard, ks. Józef Stala, Marian Surdacki (Przewodniczący), Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Procedura recenzowania

Wykazy recenzentów

Informacje dla autorów

 

Tom 34, 35, 36   

 

WCZEŚNIEJ DO 2012

Roczniki Nauk Społecznych, z. 2: Pedagogika 

( Annals of Social Sciences )

 

KOMITET REDAKCYJNY: Piotr Paweł Gach, Roman Jusiak OFM (SEKRETARZ), Kazimiera Krakowiak, Alina Rynio (REDAKTOR NACZELNY)

 

RADA NAUKOWA: Mariette Hellemans, Irena Lokšová, Marian Nowak (PRZEWODNICZĄCY), Luciano Pazzalia, Michel Soétord, Marian Surdacki, Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Czasopismo ukazuje się od 1973 roku

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 16:47 - Marek Jeziorański