"Roczniki Pedagogiczne"
  na stronie 

 Open Journal System

[link]

 

 

 

 

 

 

Roczniki Pedagogiczne

( Annals of Pedagogies )

Od 2012 r. „Roczniki Pedagogiczne” ukazują się jako kwartalnik, a każdy numer posiada własnego Redaktora Naukowego (i sekretarza).

 

"Roczniki Pedagogiczne" (są kontynuacją "Roczników Nauk Społecznych" wychodzących jako zeszyt nr 2: Pedagogika, od 1973 r.), od 2012 r. ukazuje się kwartalnie, jest pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

 

Czasopismo zamieszcza osiągnięcia naukowe czterech rodzajów:

1/ oryginalne artykuły o charakterze zarówno empirycznym jak i teoretycznym;

2/ krótkie komunikaty;

3/ recenzje;

4/ polemiki, zawierające pytania do tekstów autorów oraz odpowiedzi i wyjaśnienia autorów.

 

"Roczniki Pedagogiczne" stosują obiektywne kryteria oceny naukowej tekstów autorów w nich piszących. Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych i studentów w wymienionych obszarach pedagogicznej teorii i praktyki oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Są też akceptowane teksty w językach obcych, które są recenzowane i poddawane ocenie przez recenzentów reprezentujących ich oryginalne języki.

 

 

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO

 

Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief: ks. Marian Nowak

Zastępca Redaktora/Deputy Editor-in-Chief: ks. Andrzej Łuczyński

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 1: Lucyna Dziaczkowska, Ryszard Skrzyniarz (filozofia wychowania, teoria i historia wychowania i opieki, pedagogika ogólna i chrześcijańska, biografistyka pedagogiczna)

Sekretarz zeszytu: Małgorzata Łobacz

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 2: Krystyna Chałas, ks. Adam Maj (pedagogika szkolna, dydaktyka, edukacja szkolna, aksjologia pedagogiczna).

Sekretarz zeszytu: Marta Buk-Cegiełka

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 3: Dorota Kornas-Biela (psychopedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna)

Sekretarz zeszytu: Agnieszka Linca-Ćwikła

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 4: Danuta Opozda, ks. Andrzej Łuczyński (pedagogika rodziny, pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza).

Sekretarz zeszytu: Magdalena Parzyszek

 

 

Redaktorzy językowi:  Barbara Borowska, Elżbieta Stoch

Redaktorzy historyczni: Marian Surdacki, Wiesław Partyka

Redaktorzy statystyczni: ks. Marek Jeziorański, Ryszard Skrzyniarz

 

Redaktorzy językowi:
Język angielski: Lynn W. Zimmerman
Język francuski: Marie Delaperrière, Michel Maslowski
Język niemiecki: Aleksander W. Bauknecht

Język słowacki: Jana Moricová

Język włoski: Amanda Murphy

 

 RADA NAUKOWA
Amantius Akimjak, Folco Cimagalli, Mariette Hellemans, Jadwiga Izdebska, Christian Jamet, Janina Kostkiewicz, Barbara Kromolicka, Bożena Matyjas, ks. Carlo Nanni, Katarzyna Olbrycht, Elżbieta Ossewska, Luciano Pazzalia, Michel Soëtard, ks. Józef Stala, Marian Surdacki (Przewodniczący), Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Procedura recenzowania

Wykazy recenzentów

Informacje dla autorów

 

Tom 34, 35, 36   

 

WCZEŚNIEJ DO 2012

Roczniki Nauk Społecznych, z. 2: Pedagogika 

( Annals of Social Sciences )

 

KOMITET REDAKCYJNY: Piotr Paweł Gach, Roman Jusiak OFM (SEKRETARZ), Kazimiera Krakowiak, Alina Rynio (REDAKTOR NACZELNY)

 

RADA NAUKOWA: Mariette Hellemans, Irena Lokšová, Marian Nowak (PRZEWODNICZĄCY), Luciano Pazzalia, Michel Soétord, Marian Surdacki, Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Czasopismo ukazuje się od 1973 roku

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 09:19 - Marek Jeziorański