RT_02

Roczniki Teologii Dogmatycznej

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 2: Teologia dogmatyczna)

Annals of Theology, fasc. 2: Dogmatic Theology

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Lucjan Balter SAC, ks. Czesław S. Bartnik (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), ks. Jerzy Buxakowski, abp Bruno Forte, Jean Galot SJ, Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE, bp Raúl Berzosa Martínez, bp Gerhard L. Müller, Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, ks. Józef Niewiadomski, abp Alfons Nossol, abp Edward Ozorowski, ks. Roman Rogowski, ks. Czesław Rychlicki, ks. Jerzy Szymik, bp Zygmunt Zimowski

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Ks. Andrzej Czaja, ks. Krzysztof Góźdź (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Krzysztof Guzowski, Karol Klauza, ks. Mirosław Kowalczyk (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Janusz Lekan, ks. Antoni Nadbrzeżny, Kazimierz Pek MIC

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 55 (2008) z. 2

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 21:27 - Stanisław Sarek