RT_05

Roczniki Teologii Duchowości

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 5: Teologia duchowości)

Annals of Theology, fasc. 5: Theology of Spirituality

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: ks. Jan Machniak, Paweł Placyd Ogórek OCD, bp Andrzej Siemieniewski, ks. Walerian Słomka (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), ks. Stanisław Urbański, ks. Henryk Wejman

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Marek Chmielewski, ks. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak OFM, ks. Jarosław M. Popławski (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Stanisław T. Zarzycki SAC (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 55 (2008) z. 5 [w druku // in press]

RT 54 (2007) z. 5

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:36 - Stanisław Sarek