RT_07

Roczniki Teologii Ekumenicznej

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 7: Teologia ekumeniczna)

Annals of Theology, fasc. 7: Ecumenical Theology

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Archim. Jan Sergiusz Gajek MIC, ks. Wojciech Hanc, ks. Piotr Jaskóła (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), ks. Łukasz Kamykowski, Andrzej Kaim SAC, Karol Karski, Sławomir Pawłowski SAC, ks. Jerzy Tofiluk

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Leonard Górka SVD (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Przemysław Kantyka, Krzysztof Leśniewski (SEKRETARZ / SECRETARY)

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

 

RT 53-54 (2006-2007) z. 7

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:40 - Stanisław Sarek