RT_09

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Roczniki Teologiczne, z. 9: Teologia fundamentalna i religiologia

Annals of Theology, fasc. 9: Fundamental Theology and Religiology

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: ks. Jerzy Cuda, ks. Tadeusz Dola, ks. Łukasz Kamykowski, ks. Józef Krasiński, bp Tadeusz Pikus, ks. Wojciech Tabaczyński

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Stanisław Grodź SVD, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski (SEKRETARZ / SECRETARY), Zdzisław Kupisiński SVD, Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, ks. Marian Rusecki (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Henryk Zimoń SVD

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

RT 55 (2008) z. 9

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:42 - Stanisław Sarek