RT_03

Roczniki Teologii Moralnej

(poprzedni tytuł: Roczniki Teologiczne, z. 3: Teologia moralna)

Annals of Theology, fasc. 3: Moral Theology

ISSN 1233-1457       Auctoritate ordinarii

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Andrzej Derdziuk OFMCap (PRESIDENT / PRZEWODNICZĄCY), Paweł Góralczyk SAC, ks. Franciszek Greniuk, ks. Ireneusz Mroczkowski, ks. Basilio Petra, Henryk Skorowski SDB, Tadeusz Styczeń SDS

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Jerzy Gocko SDB (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Krzysztof Jeżyna (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Sławomir Nowosad, ks. Marian Pokrywka, bp Józef Wróbel SCJ

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, C-382, e-mail: intemor@kul.lublin.pl

RT 55 (2008) z. 3

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 19:33 - Stanisław Sarek