RWNPiE_01

Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, z. 1: Prawo

Annals of the Faculty of the Legal and Economic Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin, fasc. 1: Law

ISSN 1896-6365

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Lech Antonowicz, Georgij Czerewko, ks. Franciszek Greniuk, Wladimir Kossak, Bogdan Kościk, Jerzy Markiewicz, ks. Stanisław Paździor, Jerzy Reder, bp Jan Śrutwa, Jan Świtka, Dariusz Waldziński, abp Stanisław Wielgus (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Wiktor Wojciechowski

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Monika Bartnik, Marek Bielecki (SEKRETARZ / SECRETARY), ks. Tadeusz Guz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Agnieszka Ogorzałek, ks. Mirosław Sitarz

Adres Redakcji / Editorial Office Address: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel./fax 084 664 45 74

RWNPiE 2 (2006) z. 1

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2009, godz. 21:38 - Stanisław Sarek