RWNPiE_02

Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, z. 2: Ekonomia

Annals of the Faculty of the Legal and Economic Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin, fasc. 2: Economics

ISSN 1896-6365

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Lech Antonowicz, Georgij Czerewko, Milan Droppa, ks. Franciszek Greniuk, Wladimir Kossak, Bogdan Kościk, Jerzy Markiewicz, ks. Stanisław Paździor, Marek Pribula, Jerzy Reder, bp Jan Śrutwa, Jan Świtka, Dariusz Waldziński, abp Stanisław Wielgus (PRZEWODNICZĄCY / PRESIDENT), Wiktor Wojciechowski

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Marek Bielecki, ks. Tadeusz Guz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Paweł Marzec (SEKRETARZ / SECRETARY), Pavel Mikuš, Marek Petro

Adres Redakcji / Editorial Office Address: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel./fax 084 664 45 74

RWNPiE 2 (2006) z. 2

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 20:09 - Stanisław Sarek