W uchwale m.in. czytamy:
 
„W dniu 2 kwietnia 2015 roku będziemy przeżywać dziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego olbrzymie zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie. Bolesne odejście Papieża, naszego Rodaka do „Domu Ojca” zjednoczyło wszystkich Polaków bez względu na wyznanie czy posiadane poglądy.
 
(…)
 
Niech słowa wypowiedziane przed trzydziestoma laty, przez Jana Pawła II na Jasnej Górze: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kształtuje”, będą dla nas drogowskazem i zawołaniem do wspólnej pracy na rzecz Naszej Ojczyzny”.
 
Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018, godz. 13:28 - Dorota Marzec