Działalność ASPP w roku akademickim 2011/2012 – semestr zimowy:

 

18.10.2011

08.11.2011

Spotkanie organizacyjne z członkami sekcji z poprzedniego roku oraz spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków sekcji

23.11.2011

Wampiriada organizowana przez NZS – oddawanie krwi przez członków Sekcji i zabezpieczenie imprezy

23.11.2011

 Szkolenie wewnętrzne:

 • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • zawartość apteczki
 • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • schemat podstawowego podtrzymania życia
 • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
 • wzywanie pomocy

30.11.2011

 Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. zaburzenia przytomności:
 • omdlenie
 • utrata przytomności
 • zadławienie
 1. nagłe zachorowania
 • napad drgawek
 • napad duszności
 • zawał serca
 • zaburzenia poziomu cukru
 • udar mózgu

07.12.2011

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. szybkie badanie urazowe a badanie miejscowe
 3. pozycja bezpieczna
 4. uszkodzenia naczyń krwionośnych:
 • krwotok z nosa
 • rany
 • krwotoki większe

09.12.2011

 Warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Świdniku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

14.12.2011

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. nagłe zachorowania:
 • napad drgawek
 • napad duszności
 • zawał serca
 • zaburzenia poziomu cukru
 1. wstrząs
 2. porażenie prądem elektrycznym

20.12.2011

 Opłatek akademicki – zabezpieczenie medyczne imprezy

11.01.2012

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. urazy:
 • głowy i kręgosłupa
 • klatki piersiowej
 • brzucha
 • kończyn
 • amputacje i zmiażdżenia
 • oparzenia i odmrożenia

18.01.2012

Szkolenie wewnętrzne - Sprawdzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych

 

 Działalność ASPP w roku akademickim 2011/2012 – semestr letni:

 

29.02.2012

Spotkanie organizacyjne + integracja

07.03.2012

Szkolenie wewnętrzne – symulacje – sprawdzenie umiejętności nabytych w poprzednim semestrze

14.03.2012

Szkolenie wewnętrzne: BLS

21.03.2012

Szkolenie wewnętrzne: AED

28.03.2012

Szkolenie wewnętrzne – symulacje

18.04.2012

Przygotowanie programu na Kulturalia – opracowanie programu

25.04.2012

Przygotowanie programu na Kulturalia – ćwiczenia utrwalające

09.05.2012

Przygotowanie programu na Kulturalia – dopracowanie szczegółów programu

14-20.05.2012

Zabezpieczenie medyczne imprez w ramach Kulturaliów; w tym:

 • 14.05.2012 – pokazy udzielania pierwszej pomocy na dziedzińcu KUL
 • 18-20.05.2011 – zabezpieczenie medyczne koncertu plenerowego na Poczekajce

23.05.2012

Szkolenie wewnętrzne – Symulacje – sprawdzenie umiejętności

30.05.2012

Spotkanie organizacyjne – podsumowanie działalności sekcji

18-19.09.2012

IX Lubelski Festiwal Nauki – projekt studencki Czy wiesz jak udzielić potrzebującemu podstawowej pierwszej pomocy?

 • 18.09.2012 - gimnazjaliści z Gimnazjum w Wojciechowie

 •  

  19.09.2012 - osoby prywatne

Autor: Dominika Ziółkowska
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 13:56 - Dominika Ziółkowska