Działalność ASPP w roku akademickim 2011/2012 – semestr zimowy: 

18.10.2011

08.11.2011

 

Spotkanie organizacyjne z członkami Sekcji z poprzedniego roku oraz spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków Sekcji

     
23.11.2011  

Wampiriada organizowana przez NZS – oddawanie krwi przez członków Sekcji i zabezpieczenie imprezy

 

     
23.11.2011  

Szkolenie wewnętrzne:

 • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • zawartość apteczki
 • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • schemat podstawowego podtrzymania życia
 • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
 • wzywanie pomocy
     

30.11.2011

 

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. zaburzenia przytomności:
  • omdlenie
  • utrata przytomności
  • zadławienie
 3. nagłe zachorowania
  • napad drgawek
  • napad duszności
  • zawał serca
  • zaburzenia poziomu cukru
  • udar mózgu
     
07.12.2011  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. szybkie badanie urazowe a badanie miejscowe
 3. pozycja bezpieczna
 4. uszkodzenia naczyń krwionośnych:
  • krwotok z nosa
  • rany
  • krwotoki większe
     
09.12.2011   Warsztaty dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Świdniku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
     
 14.12.2011  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. nagłe zachorowania:
  • napad drgawek
  • napad duszności
  • zawał serca
  • zaburzenia poziomu cukru
 3. wstrząs
 4. porażenie prądem elektrycznym
     
20.12.2011  

Opłatek akademicki – zabezpieczenie medyczne imprezy

     
11.01.2012  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. urazy:
  • głowy i kręgosłupa
  • klatki piersiowej
  • brzucha
  • kończyn
  • amputacje i zmiażdżenia
  • oparzenia i odmrożenia
     
18.01.2012  

Szkolenie wewnętrzne - Sprawdzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych

 

Działalność ASPP w roku akademickim 2011/2012 – semestr letni:

29.02.2012

 

Spotkanie organizacyjne + integracja

     
07.03.2012  

Szkolenie wewnętrzne – symulacje – sprawdzenie umiejętności nabytych w poprzednim semestrze

     
14.03.2012  

Szkolenie wewnętrzne: BLS

     

21.03.2012

 

Szkolenie wewnętrzne: AED

     
28.03.2012  

Szkolenie wewnętrzne – symulacje

     
18.04.2012   Przygotowanie programu na Kulturalia – opracowanie programu
     
 25.04.2012  

Przygotowanie programu na Kulturalia – ćwiczenia utrwalające

     
09.05.2012  

Przygotowanie programu na Kulturalia – dopracowanie szczegółów programu

     
14-20.05.2012  

Zabezpieczenie medyczne imprez w ramach Kulturaliów; w tym:

 • 14.05.2012 – pokazy udzielania pierwszej pomocy na dziedzińcu KUL
 • 18-20.05.2011 – zabezpieczenie medyczne koncertu plenerowego na Poczekajce

Więcej [+]

     
23.05.2012  

Szkolenie wewnętrzne – Symulacje – sprawdzenie umiejętności

     
30.05.2012  

Spotkanie organizacyjne – podsumowanie działalności sekcji

     
18-19.09.2012  

IX Lubelski Festiwal Nauki – projekt studencki Czy wiesz jak udzielić potrzebującemu podstawowej pierwszej pomocy?

 • 18.09.2012 - gimnazjaliści z Gimnazjum w Wojciechowie

 • 19.09.2012 - osoby prywatne

     

 

Autor: Dominika Ziółkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2016, godz. 13:39 - Dominika Zarosińska