Działalność ASPP w roku akademickim 2012/2013 – semestr zimowy:
 

18.09.2012

19.09.2012

 

IX Lubelski Festiwal Nauki – projekt studencki Czy wiesz jak udzielić potrzebującemu podstawowej pierwszej pomocy?

 • 18.09.2012 - gimnazjaliści z Gimnazjum w Wojciechowie
 • 19.09.2012 - osoby prywatne
     
18.10.2012   Spotkanie organizacyjne z członkami sekcji z poprzedniego roku (wybór zarządu Sekcji) oraz spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków sekcji
     
08.11.2012  

Szkolenie wewnętrzne:

 • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • zawartość apteczki
 • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • schemat podstawowego podtrzymania życia
 • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
 • wzywanie pomocy
     

22.11.2012

 

Szkolenie wewnętrzne: BLS

     
 06.12.2012    Szkolenie wewnętrzne: AED
     
 17.12.2012    Szkolenie wewnętrzne – Powtórzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych
     
 18.12.2012    Opłatek akademicki – zabezpieczenie medyczne imprezy
     
 10.01.2013  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. zaburzenia przytomności:
  • omdlenie
  • utrata przytomności
  • zadławienie
     
 24.01.2013  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. szybkie badanie urazowe a badanie miejscowe
 3. pozycja bezpieczna
 4. uszkodzenia naczyń krwionośnych:
  • krwotok z nosa
  • rany
  • krwotoki większe

 

 

Działalność ASPP w roku akademickim 2012/2013 – semestr letni:
 

27.02.2013   Spotkanie organizacyjne + integracja
     
06.03.2013   Szkolenie wewnętrzne – symulacje – sprawdzenie umiejętności nabytych w poprzednim semestrze
     
14.03.2013  

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. nagłe zachorowania:
  • napad drgawek
  • napad duszności
  • zawał serca
  • zaburzenia poziomu cukru
 1. wstrząs
 2. porażenie prądem elektrycznym
     

20.03.2013

 

Szkolenie wewnętrzne:

 1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające
 2. urazy:
  • głowy i kręgosłupa
  • klatki piersiowej
  • brzucha
  • kończyn
  • amputacje i zmiażdżenia

     3. oparzenia i odmrożenia

     
10.04.2013    Szkolenie wewnętrzne – symulacje
     
08.05.2013   Przygotowanie programu na Kulturalia – opracowanie programu
     
 15.05.2013   Przygotowanie programu na Kulturalia – ćwiczenia utrwalające
     
13-17.05.2013  

Organizacja Kulturaliów; w tym:

 • 16.05.2013 – pokazy udzielania pierwszej pomocy w Gmachu Głównym KUL
 • 18-20.05.2013 – zabezpieczenie medyczne koncertów plenerowych
     
     

 

 

 

Autor: Michał Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 08:02 - Dominika Ziółkowska