Problematyka aksjologiczna przewija się przez całą europejską myśl filozoficzną od Sokratesa po XXI wiek. Świat, w którym żyjemy, jest światem wartości, życie samo w sobie jest procesem realizowania określonych wartości. Człowiek nie może od wartości uciec - jest na nie skazany. Wybór wartości i zakres ich realizacji świadczy o tym co dla danego człowieka jest ważne. Człowiek jest ukierunkowany na świat wartości: dostrzega je, rozpoznaje, klasyfikuje, realizuje. Całe jego życie jest nieustannym wartościowaniem. System i hierarchia wartości cechują każdą kulturę. Są one uzależnione od przeszłości historycznej, tradycji narodowych tworzących daną kulturę, warunków społeczno-ekonomicznych, stosunków międzyludzkich i własnościowych. Wartości są układem odniesienia dla norm moralnych, ukierunkowują ludzkie aspiracje, motywują do działania. Wybór ich dokonuje się przez wolne decyzje, które są wyrazem wolności człowieka. Kwestiami w tym ujęciu i podobnym zajmowali się uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej w dniu 20 października 2015 roku w Stalowej Woli. Niemal 90 wystąpień prelegentów zaserwowało bogatą ucztę myśli, refleksji dotyczącej aktualnej i tak ważnej tematyki. Dziś w szczególny sposób potrzeba pochylania się nad tymi kwestiami. Treść wystąpień prelegentów i ich skład potwierdziły tę tezę, o czym nieco więcej w dalszej części tekstu.

Autor: Karolina Kowalczuk
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 22:06 - Karolina Psonka