Zapraszamy do posłuchania w Radiu Watykańskim audycji z cyklu "Rozmowy o wierze" - podczas których Krzysztof Hudzik rozmawia na tematy wiary m.in. z profesorami naszego Uniwersytetu.

 

2 lutego 2013: rozmowa z s. prof. Teresą Paszkowską SNMPN (kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego KUL) o fundamentach ofiarowania się Bogu w życiu konsekrowanym, ewangelicznej emancypacji kobiet, zazdrości i zwątpieniu, budowaniu kultury rad ewangelicznych.

 

 Inne: