Aktualności

Medal Signum Universitatis dla Fundacji im. Jacka Krawczyka

Fundacja im. Jacka KrawczykaFundacja im. Jacka Krawczyka otrzymała 23 listopada 2017 r. podczas posiedzenia Senatu KUL, medal uniwersytecki Signum Universitatis. W związku z jubileuszem 25-lecia Fundacji, odznaczenie to jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla Państwa Anny i Tadeusza Krawczyków, założycieli Fundacji, za długoletnią bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną Uniwersytetowi poprzez materialne wspieranie najuboższych świeckich studentów teologii KUL.


Fundacja im. Jacka Krawczyka została utworzona 25 lat temu, przez Annę i Tadeusza Krawczyków po śmierci syna Jacka, jako kontynuacja dzieła jego życia - niesienia bezinteresownej pomocy ludziom chorym i cierpiącym oraz ubogim potrzebującym materialnego wsparcia.

Statutowym celem Fundacji było wydanie i rozprowadzenie książki „W pół drogi” ks. prof. Janusza Nagórnego i niesienie materialnej pomocy najuboższym, pochodzącym z rodzin wielodzietnych lub bezrobotnych, świeckim studentom Wydziału Teologii KUL, na którym studiował śp. Jacek Krawczyk.

 

Fotorelacja

KUL członkiem Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Centrum Prawa KosmicznegoKUL jako jedyna lubelska uczelnia znalazł się wśród wiodących ośrodków akademickich z całego kraju, które przy wsparciu administracji rządowej tworzyć będą Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa - ogólnopolski ośrodek zajmujący się badaniem prawa kosmicznego. Badania nad prawem kosmicznym w ramach Centrum będzie prowadzić dziewięć ośrodków akademickich we współpracy z Polską Akademią Nauk.

 

W kontekście prawa kosmicznego warto przypomnieć, że od kilku lat studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z sukcesami biorą udział w konkursie z prawa kosmicznego Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition – w tym roku znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn w Europie.

Granty NCN dla naukowców i doktorantów KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowanych zostało 7 projektów pracowników i doktorantów KUL.

 

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:

 • dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”

 • ks. dr Paweł Kaleta - „Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne”
 • dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"
 • dr Adam Zadroga - „Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej”

Do tego konkursu wpłynęło w sumie 1831 wniosków, dofinansowanie otrzymało 479 projektów.

 

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:

 • mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski – „Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka”
 • mgr Piotr Paweł Biłgorajski – „Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje” (TN KUL)
 • mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”

Początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, finansowanie otrzymały 324 osoby.

 

Zdobywcom grantów serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL”

znaki-01Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL informują, że decyzją komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwa Przyjaciół KUL, PKO Banku Polskiego oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, laureatami konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” zostały następujące osoby: 

 1. Dawidek Paulina
 2. Drozd Jakub
 3. Dworski Michał
 4. Gorczyca Klaudia
 5. Guz Piotr
 6. Kazik Rafał
 7. Kochaniec Jacek
 8. Kościowska Maria
 9. Kujawa Aleksandra
 10. Ligocki Mateusz
 11. Małyska Agnieszka
 12. Pietnoczko Magdalena
 13. Robak Paweł
 14. Turek Natalia
 15. Zawadzki Piotr
 16. Zych Anna

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Przedmiotem konkursu „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. brutto. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Uroczystość wręczenia medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata"

Członkowie dziewięciu rodzin z Lubelszczyzny dołączyli do grona Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – osób, które bezinteresownie, z narażeniem życia ratowały Żydów przed zagładą w czasie II wojny światowej. Bliscy uhonorowanych osób odebrali to najwyższe izraelskie wyróżnienie cywilne podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się na KUL 20 listopada 2017 r.

 

Zapraszamy na retransmisję na naszym kanale youtube.

 

Po ceremonii odbyły się krótkie warsztaty integrujące izraelskich i polskich uczniów, które zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Uniwersytet Otwarty KUL i IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie.

Szlachetna Paczka Wydziału Teologii

szlachetna_paczkaWydział Teologii organizuje Szlachetną Paczkę dla rodziny Pana Pawła. Sztab wydziałowej paczki ulokowany został w dziekanacie – Kolegium Jana Pawła II pok. 841. Z historią i potrzebami wybranej rodziny można zapoznać się na stronie wydziału.

25.10-4.12 Akcja "Polacy-Rodakom"

Polacy-Rodakom2017Społeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 25 października do 4 grudnia 2017 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie.

 

Więcej

 

27.10-17.06.2018 Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała na wystawie w Muzeum KUL Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni

Kolekcja mistrzów MusiałaPonad 80 prac, wybitnych dzieł malarstwa polskiego i rzeźby, jest prezentowanych na wystawie czasowej w Muzeum KUL. Ekspozycja ukazuje przekrój przez style i nurty sztuki polskiej, począwszy od połowy XIX wieku, przez okres Młodej Polski, po dwudziestolecie międzywojenne, École de Paris i rodzącą się awangardę. Wystawa będzie dostępna do 17 czerwca 2018 r.
Godziny otwarcia Muzeum KUL

  

Więcej

22-25.11 III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

logo III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r.

Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

 

Więcej

27-28.11 Konferencja Naukowa Młodych Teologów „Iuvenes Errantes"

Iuvenes errantesKoło Naukowe Teologów KUL zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Teologów „Iuvenes Errantes", która odbędzie się 27-28 listopada 2017 r.​ w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031​.​

Konferencja ma na celu umożliwienie prezentacji wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów.

 

28-29.11 Konferencja „Idea Europy a wyzwania współczesności"

Konferencja Idea EuropyKatedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową „Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera”, która odbędzie się 28-29 listopada 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.

29.11 Wykład "Uniwersytet - reforma czy zmierzch ethosu?"

konwersatorium_chyrowiczInstytut Jana Pawła II KUL zaprasza na kolejny wykład w ramach  cyklu "Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie" zatytułowany Uniwersytet - reforma czy zmierzch ethosu? Wykład wygłosi s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL.   Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 220.

29.11 Zaduszki emigracyjne: 70-ta rocznica powstania „Kultury” paryskiej

Zaduszki emigracyjneKatedra Literatury Współczesnej KUL zaprasza na Zaduszki emigracyjne: 70-ta rocznica powstania „Kultury” paryskiej, które odbędą się 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-56.

30.11 Gala Konkursu "Jesienne debiuty poetyckie"

Debiuty poetyckie 2017Wydział Nauk Humanistycznych KUL, V L. O. im. Marii Curie-Skłodowskiej, Związek Literatów Polskich oddział Lublin i Fundacja Fuga Mundi zapraszają na jubileuszową XX Galę Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienne debiuty poetyckie". Gala odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113.

Podczas Gali wystąpią aktorzy Teatru ITP z programem Kulminacja widzeń i Mirosław Sokołowski z recitalem Czechokołysanki. Wstęp wolny.

30.11 Debata "Konserwatyzm a ekologia"

Zielona filozofiaWydział Filozofii zaprasza na debatę "Konserwatyzm a ekologia. Wokół książki Rogera Scrutona Jak poważnie myśleć o naszej planecie". W dyskusji udział wezmą:

 • Rafał Paweł Wierzchosławski – filozof, tłumacz książki,
 • Stanisław Jaromi OFM Conv. – ekolog, filozof, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu - REFA,
 • Hubert Łaszkiewicz – historyk, specjalista w zakresie historii gospodarczej, historii idei i religii, znawca twórczości Rogera Scrutona.

Debata odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 14.00 do Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-56.

30.11 Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla socjologów

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208.

 

Więcej

 
 
SZKOLA_2.jpg
 UO_2.jpg