imatrykulacja

Rok akademicki 2018/19 tradycyjnie rozpocznie mszą św. o godz. 9,00 w Kościele Akademickim (ul. Ofiar Katynia 8a). 
Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników, szczególnie studentów I roku. 
Po mszy św., około godz. 10,00 w sali 28 budynku Inżynierii Środowiska odbędzie się spotkanie studentów I roku z władzami Wydziału KUL w Stalowej Woli, a bezpośrednio potem z opiekunami roku. 
Studenci starszych lat rozpoczną zajęcia dydaktyczny po mszy św., od godz. 10,50 - wg planu zajęć. 
Zapraszamy!

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018, godz. 14:40 - Małgorzata Wolak