Szanowni Państwo.
powiadamiamy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. Nr 243, z 2011 r, poz. 1447.
 Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011, godz. 14:38 - Dorota Mazurek