Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych uprzejmie informujemy, że w ramach limitu przyznanego przez Uniwersytet, studenci oraz doktoranci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe.
Jeśli chcą Państwo, korzystając z tej możliwości, uczestniczyć w zajęciach językowych (zdać egzamin), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza do sekretariatu SPNJO ze stosowną zgodą Dziekana w terminie do dnia 30 października.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG).

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2015, godz. 21:35 - Andrzej Cudo