Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIhttp://www.kul.pl/Tydzień Filozoficzny / 60 Tydzień Filozoficznypl LX Tydzień Filozoficzny na skróty http://www.kul.pl/lx-tydzie-filozoficzny-na-skr-ty,art_80439.html Program Plakat i ulotka[pdf jakość do druku] Kalendarz [pobierz lub zsynchronizuj swój kalendarz] LX Tydzień Filozoficzny online 27 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko Pascala) Galerie zdjęć Poniedziałek album www.fb.com/kul.filozofia album w serwisie Google+ Wtorek album www.fb.com/kul.filozofia album w serwisie Google+ Środa album www.fb.com/kul.filozofia album w serwisie Google+ Czwartek album www.fb.com/kul.filozofia album w serwisie Google+ VI Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Etap finałowy bit.ly/60TF_photo_konkurs_F bit.ly/60TF_photo_konkurs_G Piątek album www.fb.com/kul.filozofia album w serwisie Google+ Jeżeli Bóg istnieje... Wolność człowieka a hipoteza teistyczna G+ Jeżeli Bóg istnieje... Wolność człowieka a hipoteza teistyczna FB Gaudium veritatis – filozofia a (nowa) ewangelizacja G+ Gaudium veritatis – filozofia a (nowa) ewangelizacja FB Sesje studenckie G+ Sesje studenckie FB Zapraszamy na 60. Tydzień Filozoficzny! Jak do nas dojechać? Imprezy towarzyszące Oskar i Róża. Spektakl Teatru ITP. Wydarzenie artystyczne LXTygodnia Filozoficznego Faktura czasu. Wystawa fotografii Leszka Mądzika LX Tydzień Filozoficzny. Galerie zdjęć http://www.kul.pl/lx-tydzie-filozoficzny-galerie-zdj,art_80612.html 27 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko Pascala) http://www.kul.pl/27-podr-y-filozoficznych-przewodnik-nie-tylko-pascala,art_80504.html Stanisław Judycki - Nauka a rzeczy ostateczne http://www.kul.pl/stanis-aw-judycki-nauka-a-rzeczy-ostateczne,art_80541.html Gaudium veritatis – filozofia a (nowa) ewangelizacja http://www.kul.pl/gaudium-veritatis-filozofia-a-nowa-ewangelizacja,art_80508.html Jeżeli Bóg istnieje... Wolność człowieka a hipoteza teistyczna http://www.kul.pl/je-eli-b-g-istnieje-wolno-cz-owieka-a-hipoteza-teistyczna,art_80506.html Sesja studencko-doktorancka http://www.kul.pl/sesja-studencko-doktorancka,art_80581.html LX Tydzień Filozoficzny online http://www.kul.pl/lx-tydzie-filozoficzny-online,art_80444.html Piątek Bóg a nauki przyrodnicze http://www.kul.pl/b-g-a-nauki-przyrodnicze,art_80535.html Skoro świat jest bezbarwny, to dlaczego jest barwny? http://www.kul.pl/skoro-wiat-jest-bezbarwny-to-dlaczego-jest-barwny,art_80533.html VI Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Etap finałowy http://www.kul.pl/vi-og-lnopolski-konkurs-logiczny-etap-fina-owy,art_80510.html Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! http://www.kul.pl/jeste-cie-na-ziemi-na-to-rady-nie-ma,art_80491.html Oskar i Róża. Spektakl Teatru ITP. Wydarzenie artystyczne LX Tygodnia Filozoficznego http://www.kul.pl/oskar-i-r-a-spektakl-teatru-itp-wydarzenie-artystyczne-lx-tygodnia-filozoficznego,art_79967.html Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym http://www.kul.pl/sp-r-o-miejsce-umys-u-w-wiecie-fizycznym,art_80501.html Ja i mój umysł. Ty i Twój umysł http://www.kul.pl/ja-i-m-j-umys-ty-i-tw-j-umys,art_80468.html Obrazy świata w średniowieczu http://www.kul.pl/obrazy-wiata-w-redniowieczu,art_80464.html Etyka w badaniach naukowych http://www.kul.pl/etyka-w-badaniach-naukowych,art_80509.html Blaski i cienie naturalizmu. Debata http://www.kul.pl/blaski-i-cienie-naturalizmu-debata,art_80366.html Adam Chmielewski - Filozofia jako poszukiwanie porządku http://www.kul.pl/adam-chmielewski-filozofia-jako-poszukiwanie-porz-dku,art_80445.html Magdalena Fikus - Czy geny determinują nasze życie? http://www.kul.pl/magdalena-fikus-czy-geny-determinuj-nasze-ycie,art_80416.html Tomasz Bigaj - Dlaczego mechanika kwantowa fascynuje filozofów? O kocie Schrödingera i wielości światów http://www.kul.pl/tomasz-bigaj-dlaczego-mechanika-kwantowa-fascynuje-filozof-w-o-kocie-schr-dingera-i-wielo-ci-wiat-w,art_80500.html Krzysztof Meissner - Co może robić filozof w laboratorium uczonego? http://www.kul.pl/krzysztof-meissner-co-mo-e-robi-filozof-w-laboratorium-uczonego,art_80393.html Faktura czasu. Wystawa fotografii Leszka Mądzika http://www.kul.pl/faktura-czasu-wystawa-fotografii-leszka-m-dzika,art_80434.html Na LX Tydzień Filozoficzny zaprasza prof. Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL http://www.kul.pl/na-lx-tydzie-filozoficzny-zaprasza-prof-monika-walczak-dziekan-wydzia-u-filozofii-kul,art_80433.html Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny. Zapraszamy na 60. Tydzień Filozoficzny! http://www.kul.pl/trzy-obrazy-wiata-potoczny-naukowy-i-filozoficzny-zapraszamy-na-60-tydzie-filozoficzny,art_79734.html XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych, których odkrycia odmieniły nasz sposób rozumienia świata. Zmiana ta niejednokrotnie polegała na odrzuceniu lub modyfikacji potocznie żywionych przekonań. Badania fizyczne zmieniły nasze wyobrażenie na temat struktury otaczającej nas rzeczywistości, biologia zrewidowała przeświadczenie o szczególnym miejscu człowieka w świecie, zaś psychologia dowiodła istnienia szeregu nieuświadamianych mechanizmów, od których zależy nasze codzienne poznanie. Punktem wyjścia 60. Tygodnia Filozoficznego KUL będą pytania o relację między potocznym obrazem świata a wiedzą naukową, a także o zasadność przypisywania prymatu obrazowi naukowemu. 60 Tydzień Filozoficzny. Zgłoszenia na Sesję studencko-doktorancką http://www.kul.pl/60-tydzie-filozoficzny-zg-oszenia-na-sesj-studencko-doktoranck,art_79700.html