RT 54 (2007) z. 4

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Zdzisław Z. KRUCZEK CSMA, The Thoughts of J. E. Bradley and R.A. Muller on the Study of the History of the Church // Rozważania J. E. Bradleya i R. A. Mullera na temat studium historii Kościoła (Streszcz.) [5-19]
 • Jan PIETRZYKOWSKI SDB, Likwidacja salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu 2-4 października 1963 roku // Suppression of the Salesian Organist School in Przemyśl on 2nd-4th of October 1963 (Sum.) [21-27]
 • Roland PREJS OFMCap, Katolicka literatura popularna w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku // Catholic Popular Literature in the Kingdom of Poland at the Break of the 19th Century (Sum.) [29-40]
 • Ks. Piotr SZCZUR, Kościół pierwotny wobec nikolaitów // The Primary Church's Attitude Towards Nicolaites (Sum.) [41 63]
 • Ks. Józef SZYMAŃSKI, Klasztory prawosławne na terenie obwodu winnickiego w latach 1941-1964 // Orthodox Monasteries in the Winnica District in 1941-1964 (Sum.) [65-76]
 • Ks. Jan WALKUSZ, Polskie szkolnictwo w kanadyjskim London // Polish Educational System in the Canadian London (Sum.) [77-96]
 • Ks. Dariusz ZAGÓRSKI, Weryfikacja ideału μεσότης w życiu przyjaciela Boga (gnostyka) // La verificazione del ideale di μεσότης nella vita del amico di Dio (lo gnostico) (Rias.) [Verification of the μεσότης Ideal in the life of the Friend of God (Gnostic)] [99-121]
 • Ks. Dominik ZAMIATAŁA, Stowarzyszenie PAX w rzeczywistości PRL-u // PAX Association in the Reality of the Polish People's Republic (Sum.) [123-161]
 • MATERIAŁY // MATERIALS
 • Ks. Stanisław BASISTA, Oeuvre d'Orient 1856-2006 (150 lat istnienia) [163-169]
 • Jerzy FLAGA, Najnowsze publikacje książkowe o Karmelitach Bosych w Polsce [170-173]
 • Stefan KRÓL, Troska o wiarę i naród w glinianych naczyniach kapłaństwa, czyli o książce ks. Jana Walkusza „Gdyby o Polskę pytali..." w kontekście jego pisarstwa historycznonaukowego [174-188]

RECENZJE I OMÓWIENIA // REVIEWS

 • Józef MANDZIUK, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze, t. 1, cz. 2 (ks. Tomasz BŁASZCZYK) [189-192]
 • Edmund S. JARMUSIK, Katoliczeskij Kostieł w Biełorusii w godi wtoroj mirowoj wojny (1939-1945) tenże, Katoliczeskij Kostieł w Biełarusi w 1945-1990 godach (Roman DZWONKOWSKI SAC) [193-196]
 • Aleksander Krzysztof SITNIK, Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1469-1785) (Roland PREJS OFMCap) [196-199]
 • Ewa KACZMAREK, Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956 (Roland PREJS OFMCap) [199-203]
 • Agata i Zbigniew JUDYCCY, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu (ks.Józef Szymański) [203-205]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 22:43 - Stanisław Sarek