RT 55 (2008) z. 1

ARTYKUŁY

 • Ks. Antoni TRONINA, Struktura literacka Księgi Hioba // The Literary Structure of the Book of Job (Sum.) [5-16]
 • Henryk DRAWNEL SDB, Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami // The Bridegroom Seen through the Eyes of the Bride in the Canticle (Sum.) [17-29]
 • Ks. Andrzej PIWOWAR, La storia testuale del Libro del Siracide // Historia tekstu Księgi Mądrości Syracha (Streszcz.) [31-53]
 • Fabian TRYL, Śladami biblijnego marzēah. (Am 6, 7; Jr 16, 5) // Looking for the Biblical marzēah. (Am 6, 7; Jr 16, 5) (Sum.) [55-81]
 • Henryk DRAWNEL SDB, Oryginalny tekst i polskie tłumaczenie aramejskich Wizji Lewiego // The Original Text and Polish Translation of the Aramaic Visions of Levi (Sum.) [83-124]
 • Waldemar RAKOCY CM, Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze // Aquila and Priscilla: Paul the Apostle's Collaborators and Missionaries of the Early Christianity (Sum.) [125-141]

RECENZJE

 • Antoni TRONINA, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament III) (Henryk Drawnel SDB) [143-147]
 • Francesco BIANCHINI, L’Elogio di sé in Cristo. L’utilizzo della περιαυτολογία nel contesto di Filippesi 3, 1–4, 1 (Waldemar Rakocy CM) [148-150]
 • Odile FLICHY, La figure de Paul dans les Actes des Apôtres. Un phénomène de réception de la tradition paulinienne à la fin du premier siècle (Waldemar Rakocy CM) [151-152]
 • Artur MALINA, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii (Ks. Henryk Witczyk) [153-159]

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Wojciech PIKOR, Kronika Instytutu Nauk Biblijnych KUL za rok akademicki 2006/2007 [161-174]

 


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009, godz. 13:43 - Stanisław Sarek