Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WNS KUL studiów stacjonarnych kierunków: III rok I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, II rok II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, III rok I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL".

 

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania, a Uczestnikom/czkom projektu odbywającym staże zagraniczne – kosztów podróży.

 

Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja, a dokumenty zgłoszeniowe w zakładce - Dokumenty zgłoszeniowe.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl

 

Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane od 19 grudnia br.

Rekrutacja ma charakter ciągły (aż do wyczerpania miejsc).

Planowany termin testu wiedzy to ostatni tydzień stycznia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016, godz. 21:14 - Beata Cybulak