Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WPPKiA KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku administracja w ramach projektu "Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy".

 

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania do 360 zł/m-c. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazeadmin@kul.pl.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016, godz. 11:15 - Beata Cybulak