Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia i historia sztuki WNH KUL w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL". 

 

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc., w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju takich jak: BPO, B+R i KREATYWNA.

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 14:50 - Beata Cybulak