Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WPPKiA KUL studiów stacjonarnych kierunków: IV rok kierunku prawo, V rok kierunku prawo, II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie, III rok I stopnia kierunku europeistyka, II rok II stopnia kierunku europeistyka, III rok I stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim, II rok II stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim w ramach projektu "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa". 

 

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 1.860,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania do 360 zł/m-c. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce "REKRUTACJA", a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce "DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE".

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-66 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 17:33 - Beata Cybulak