sawomir_oleksiejuk_400_01

Kim jestem?

Wrażliwi mówią, żem jest poetą, bo gazeta, tomik, talent...

Inteligentni mówią, że jestem inteligentny.

Wymagający, że dojrzałym dwudziestotrzyletnim mężczyzną.

Nadopiekuńczy oraz nieokrzesani mówią, że delikatny.

Prości mówią, żem filozof.

Niezainteresowani mówią, żem jest
studentem historii KUL oraz specjalizacji edytorskiej.

Mnie zaś marzy się bycie sobą...
A jeśli to niemożliwe, to choć bycie
z Bogiem.

Sławomir Oleksiejuk
Autor: Sławomir Oleksiejuk
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2010, godz. 14:32 - Sławomir Oleksiejuk