Sąd Koleżeński jest organem Uczelnianego Samorządu Studentów KUL czuwającym nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i postanowień Regulaminu USS.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2009, godz. 10:56 - Natalia Dziczkowska