Research interests:

 

In linguistics:

syntactic constraints on the English and Polish idioms; proper names in fixed phrases, psychological predicates; unaccusative-unergative dichotomy of verbs.


In literature:

British Poetry of the 16th/17th century - English metaphysical poets, e.g., George Herbert;
British Literature of the Romantic era (social novel of manners: Jane Austen);
American popular culture in art and literature of the second half of the twentieth century: Postmodernism: an overview of the historical and social development; The influence of American popular culture on Polish culture (film and music).

 

Zainteresowania badawcze/naukowe:

 

Z zakresu językoznawstwa:

ograniczenia syntaktyczne na angielskich i polskich idiomach, nazwy własne w związkach frazeologicznych, czasowniki wyrażające stany emocjonalne i psychologiczne.

 

Z zakresu literatury:

Poezja brytyjska XVI-XVII wieku – angielscy poeci metafizyczni: George Herbert;

Brytyjska literatura epoki romantyzmu (powieść społeczno-obyczajowa Jane Austen);

Amerykańska kultura popularna w sztuce i literaturze drugiej połowy XX wieku: Postmodernizm: zarys historyczno-społeczny; Wpływ amerykańskiej kultury popularnej na kulturę polską (film i muzyka).

a.dabrowska-3 

a.dabrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publications/ publikacje:

 

Dąbrowska, Anna. 2015. English and Polish Fixed Phrases with Proper Names. In Bloch-Rozmej, Anna, Anna Bondaruk, Anna Prażmowska (eds.). Spotlight on Melody and Structure in Syntax and Phonology. Studies in Linguistics and Methodology, vol. 7, 109-126. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dąbrowska, Anna. 2015.  Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with proper names. In Roczniki Humanistyczne, Vol LXIII (6): Językoznawstwo, 53-88. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dąbrowska, Anna. 2015. (in press) “Personal and place names in English and Polish fixed phrases.” In YLS Monography: Form, meaning and function: new voices in theoretical and applied linguistics.

 

Conferences/konferencje:

 

2014:

Young Linguists Seminar. Lublin, 09.06.2014. Personal and place names in English and Polish fixed phrases.

CECIL’S 4: 4th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Lublin, 21-22.08.2014. Personal and place names in English and Polish fixed phrases.

Parley 2014. University of York. A conference in Linguistics for Postgraduate Students. York, UK, 12.09.2014. Personal and place names in English and Polish fixed phrases.

Linguistics Beyond And Within 2014. Lublin, 06-07.11.2014. English and Polish fixed phrases with proper names.

 2015:

Workshop session at Language and Society: Workshop  Department of Discourse Studies, Institute of Applied Linguistics University of Warsaw - Language and Society: Workshop in Communication and Discourse Studies Warszawa, 13.05.2015.

Young Linguists Seminar. Lublin, 28.05.2015. Is the English verb ‘to die’ unaccusative in English?

CECIL’S 5: 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc (Czech Republic), 4-5.09.2015. Unaccusative or unergative? The case of the English verb ‘to die’.

Linguistics Beyond And Within 2015. Lublin, 22-23.10.2015. The status of the English verb ‘to die’ in fixed phrases and idiomatic expressions.


 
email: anna.dabrowska2@kul.lublin.pl

webpage

 

Office hours/ konsultacje: by appointment/wg indywidualnych umówień

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016, godz. 15:01 - Aleksander Bednarski