Mam pytanie co do imiesłowów przymiotnikowych biernych i ich użycia w konstrukcjach biernych, bo kwestii tej nie potrafiłem rozwiązać za pomocą różnych gramatyk języka polskiego, bo, jak mi się wydaje, nie jest to kwestia oczywista, zwłaszcza jeżeli chodzi o obcokrajowców uczących się tego języka. Otóż nie jest jasne, kiedy w konstrukcjach biernych czasu przeszłego używamy czasownika być, a kiedy zostać – chodzi mi o imiesłowy utworzone od czasowników aspektu dokonanego. Książka była napisana czy Książka została napisana? Przypuszczam, że w pierwszym przypadku moglibyśmy mówić o pewnym podkreśleniu tego procesu, w drugim zaś o końcowym wyniku. Jednak nie jestem pewny co do tego przypuszczenia.

Rzeczywiście, w języku polskim słowo posiłkowe być albo zostać w konstrukcjach biernych trochę zmienia znaczenie całego zdania. Jest tak, jak Pan przypuszcza. Mimo że w obu konstrukcjach zaznaczono zakończenie pisania książki za pomocą dokonanej formy imiesłowu biernego napisana, to fakt zakończenia pisania bardziej podkreśla druga konstrukcja Książka została napisana, ponieważ słowo posiłkowe została też ma formę dokonaną w przeciwieństwie do niedokonanej była w zdaniu Książka była napisana.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, godz. 20:42 - Natalia Sosnowska