Drodzy Młodzi z całego świata!

 

Pozdrawiam Was w imieniu całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pielgrzymując przez Lublin do Krakowa wielu z Was odwiedziło naszą Uczelnię, która od blisko 100 lat kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, także młodzież pochodzącą z wielu krajów Europy, z Afryki czy Ameryki. Od 2005 roku Uczelnia ta nosi imię świętego już dziś Jana Pawła II. Został on wybrany na patrona Uniwersytetu, którego przez 24 lata był profesorem.

Ci z Was, którzy nawiedzili ten kościół, zauważyli w nim zapewne fresk przedstawiający patrona Duszpasterstwa Akademickiego naszego Uniwersytetu – Piera Giorgia Frasattiego. Tego młodego, wysportowanego, inteligentnego człowieka, realizującego w swym życiu osiem błogosławieństw wybrał na patrona tegorocznych Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek. Rzymski historyk Tytus Liwiusz wypowiedział ponad 2000 lat temu aktualną wciąż maksymę „Słowa uczą, przykłady pociągają. Życzę więc Wam, by życie bł. Pier Giorgia było dla Was nie tylko świadectwem, ale też inspiracją.

 

Przybyliście tutaj z wielu miejsc świata, Polski, w tym także z Lublina, by rozważać tajemnice spotkania z Bogiem, tajemnicę Jego miłosierdzia i planów jakie ma dla każdego i każdej z nas. Papież Franciszek w Orędziu na XXX Światowe Dni Młodzieży napisał: „Wy ludzie młodzi jesteście dzielnymi odkrywcami! Jeśli wyruszycie na odkrywanie bogatego nauczania Kościoła (…), to odkryjecie, że chrześcijaństwo nie polega na serii zakazów, tłumiących nasze pragnienia szczęścia, ale na planie życia, który może zafascynować nasze serca!”.

Przywołując słowa Ojca Świętego Franciszka zachęcam Was do wyruszenia na odkrywanie nauczania Kościoła. A w tym odkrywaniu życzę Wam „dzielni odkrywcy” odwagi, męstwa i radości, której źródłem jest bliskość Boga.