Słowo Rektora KUL

na otwarcie wystawy „Jan Paweł II - dar Polski dla świata”

Warszawa, Senat RP, 15 kwietnia 2015 r.

 

Szanowni Państwo,
Jan Paweł II w czasie swego długiego pontyfikatu wielokrotnie rozmawiał z głowami państw i przemawiał w różnych parlamentach. Dziś po raz kolejny „przemawia” w wysokiej izbie polskiego parlamentu z plansz poświęconej Jemu wystawy. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się, by objąć refleksją życie i nauczanie tego niezwykłego człowieka. W tym miejscu niech mi będzie wolno podziękować Panu Marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi za objęcie patronatem honorowym naszej wystawy i za wszelkie przejawy życzliwej pamięci o swojej Alma Mater. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana senatora dr. Grzegorza Czeleja - przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, za podjęcie inicjatywy, dzięki której wystawę „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” możemy dziś oglądać w tak ważnym dla polskiej demokracji miejscu. Panie Senatorze – serdecznie za to zaproszenie dziękuję!
Karol Wojtyła – Jan Paweł II przez niemal ćwierćwiecze był profesorem naszego Uniwersytetu., od października 1954 roku, aż do pamiętnego października 1978 roku, kiedy nasza społeczność akademicka z ogromną radością przyjęta wiadomość o wyborze na papieża Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczycimy się tym, że przez tak długi czas mieliśmy przywilej czerpania z Jego wiedzy i mądrości, ale mamy także świadomość płynącego stąd zobowiązania. Z uwagą śledziliśmy więc nauczanie Papieża, w którym niejednokrotnie odkrywaliśmy ślady uniwersyteckich wykładów z etyki. Na KUL organizowane były i są liczne konferencje i sympozja naukowe poświęcone różnym aspektom Jego nauczania, a od 1982 roku systematycznymi studiami nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II zajmuje się specjalny ośrodek badawczy - Instytut Jana Pawła II.
Dziś, 10 lat po śmierci Jana Pawła II przybywa tych, którzy Jego pontyfikatu już nie pamiętają. Tym młodym ludziom żyjącym w świecie rozchwianych wartości trzeba stwarzać okazje, by mogli poznać osobę Papieża – Polaka, którego młodzież z całego świata uznawała za autentycznego przewodnika i charyzmatycznego lidera, który wyznawaną prawdę uobecniał swoim życiem.
„Wiara nie sprzeciwia się rozumowi, lecz pobudza go, aby własnymi siłami zmierzył się z wielkimi celami, do jakich został stworzony. Sapere aude! Wymagaj od siebie wielkich rzeczy! Do tego bowiem zostałeś przeznaczony. Wiara nie zamierza uciszać rozumu, ale pragnie usunąć kataraktę, która w ogromnej mierze przesłania rozumowi wielkie pytania ludzkości” - pisał komentując nauczanie Jana Pawła II Benedykt XVI. (Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik).
Jestem zaszczycony, że w roku, który w Polsce w sposób szczególny poświęcony jest Świętemu Janowi Pawłowi II, mogę otwierać tu – w gmachu Senatu wystawę „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”, przygotowaną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 2005 roku noszącym imię Jana Pawła II. Wystawa ta została przygotowana z okazji kanonizacji Patrona naszego Uniwersytetu i po raz pierwszy została zaprezentowana rok temu w Trybunale Koronnym w Lublinie oraz – równolegle – w ratuszu w kanadyjskim Windsor, mieście partnerskim Lublina. Od tego czasu gościła w różnych wnętrzach - kościołach, szkołach, salach muzealnych, zarówno w kraju jak za granicą, m.in. w Parlamencie Federalnym w Ottawie, Parlamencie Europejskim, Konsulacie Generalnym RP w Toronto i ośrodkach polonijnych USA i Kanady. By trafić do tak szerokiej rzeszy odbiorców celowo została przygotowana w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Z powodu różnego stopnia percepcji nauczania Papieża w różnych krajach świata, tablice zostały przygotowane  w możliwie uniwersalny sposób. Za pomocą cytatów, przesłań i zdjęć wystawa pokazuje Papieża – człowieka, humanistę, naukowca, męża stanu i wielkiego przywódcę religijnego. Orędownika dialogu, wolności i pokoju. Autentycznego świadka wiary.
Dziękuję za uwagę zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy!