Słowo Rektora KUL

podczas Uroczystej Gali Jubileuszu 20-lecia Radia eR

13 listopada 2014 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 „pierwszym areopagiem współczesnego świata jest świat komunikacji, zdolny jednoczyć ludzkość, czyniąc z niej - jak nieraz mówimy - globalną wioskę. Środki społecznego przekazu nabrały takiego znaczenia, że są dla wielu głównym narzędziem kierującym i inspirującym postawy indywidualne, rodzinne, społeczne” – napisał nasz patron Jan Paweł II w liście do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu w 2005 r. Jest mi niezmiernie miło powitać dziś w murach naszej Alma Mater przedstawicieli radia, które już od 20 lat znakomicie i odpowiedzialnie wypełnia swoją medialną misję, szerząc ideę solidarności społecznej i służąc integralnemu rozwojowi człowieka.

 

Motto Radia eR - „Blisko życia, blisko ludzi, blisko Boga” – zawierające ideę odpowiedzialności społecznej, jest zbieżne z misją społeczną KUL. Stąd też częste patronaty medialne Radia eR nad wydarzeniami organizowanymi przez uczelnię, poszczególne wydziały, czy koła naukowe. Uczelniane aule i sale są także udostępnianie do przeprowadzania radiowych akcji („Dar życia”, akcja promocyjno-informacyjna dotycząca przeszczepu organów, zachęcająca do podpisywania deklaracji zgody na przeszczep), czy organizowania konferencji. Co tydzień na antenie Radia eR transmitowana jest audycja „KUL-owskie inspiracje” informująca o bieżących oraz czekających nas wydarzeniach naukowych czy kulturalnych.

 

Pracownicy i władze KUL są chętnie witanymi przez redakcję gośćmi, zarówno w roli ekspertów w swojej dziedzinie naukowej, jak też rozmówców na ważne tematy dotyczące życia Kościoła czy uniwersytetu. Studenci KUL odbywają w Radiu eR praktyki zawodowe i współpracują przy różnych projektach; wymienię chociażby wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL - „Media w służbie integracji” – w ramach którego studenci KUL przygotowują audycje na temat życia cudzoziemców w Polsce, by w ten sposób przyczyniać się do ich integracji ze społeczeństwem.

 

W ciągu 20-u lat - tych pól współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a diecezjalną rozgłośnią radiową było wiele, nie sposób przywołać wszystkich. Natomiast jubileusz to znakomita okazja do podziękowania za te wszystkie lata życzliwej i owocnej współpracy. Serdecznie Państwu dziękuję za przychylne relacje z ważnych dla naszej społeczności uniwersyteckiej uroczystości, za ich transmisje i retransmisje. Dziękuję za liczne informacje o konferencjach i sesjach naukowych, za anonse o naszych znamienitych gościach - za szerzenie idei KUL na Państwa antenie. Sądzę, że śmiało mogę Was nazwać wypróbowanymi Przyjaciółmi naszego uniwersytetu.

 

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i życzę dużo radości ze wspólnego świętowania, a także satysfakcji z pracy w redakcji Radia eR, które dziś obchodzi swój jubilelusz.