Słowo Rektora KUL

wygłoszone podczas spotkania promującego XX tom "Encyklopedii katolickiej"

11 listopada 2014 r.

 

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że możemy dziś spotkać się na prezentacji ostatniego, 20. tomu Encyklopedii Katolickiej, dzieła wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i TN KUL.

Encyklopedia katolicka prezentuje problematykę doktrynalną i działalność Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, a także religii niechrześcijańskich. Przede wszystkim przedstawia szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański wymiar kultury). Jego walorów nie można porównać z żadną inną publikacją, która powstała w naszym środowisku. A trzeba pamiętać, że powstawała pomimo przeszkód wynikających z funkcjonowania autorytarnego państwa, w tym zarówno cenzury, jak i trudności związanych z wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej. Cieszymy się, że mimo tych wszystkich niedogodności dzieło ukończyliśmy.

Edycja jest ceniona – została wyróżniona kilkoma ważnymi nagrodami, m.in. w roku 1975 przez ODiSS, w 1981 przez PEN-Club, w 1985 przez Fundację im. Jana Pawła II za „doniosły wkład w systematyczną prezentację kultury chrześcijańskiej, niezwykle sumienne dzieło edytorskie oraz bardzo cenną inicjatywę wydawniczą”. W listopadzie bieżącego roku została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”. W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana za „wkład w dzieło krzewienia idei tolerancji we współczesnym świecie”.

Warto przypomnieć, że inicjatorem opracowania polskiej encyklopedii katolickiej był bp lubelski Stefan Wyszyński, Wielki Kanclerz KUL, a opracowanie i wydawanie encyklopedii zlecił KUL-owi Episkopat Polski. Redagowaniem Encyklopedii zajmował się Instytut Leksykografii we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Pierwszy tom Encyklopedii ukazał się w 1973 r., w tym roku dwudziestotomowa edycja dzieła została zakończona. Intensyfikacja prac wydawniczych od 2012 roku była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Rozwoju Humanistyki. W kolejnych tomach ukazywało się od około 1500 do ponad 2000 haseł, opracowanych każdorazowo przez około 500 autorów z licznych naukowych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła.