Dzisiejszy koncert w cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką odbywa się z okazji 26. rocznicy wyniesienia na ołtarze Piotra Jerzego Frassatiego, patrona młodzieży i Duszpasterstwa Akademickiego KUL.
Żył on zaledwie 24 lata, ale to wystarczyło, aby dojść do świętości. Był młodzieńcem silnym i wysportowanym. Jego największą pasją była alpinistyka, bo w górach mógł kontemplował wielkość Stwórcy. Nie wstydził się wiary. Często na górskim szlaku lub w pociągu rozpoczynał odmawianie różańca na głos. Jak wspomina jego siostra Luciana Frassati-Gawrońska, uwielbiał psalmy, Listy św. Pawła czytał w tramwaju i na ulicy, a jeżeli ktoś go pytał, co ta książka zawiera, odpowiadał, że „słowa żywota wiecznego”. Jego ulubioną ewangelią była ta, którą napisał św. Mateusz, a w niej Kazanie na górze. Spośród encyklik najbardziej cenił Rerum novarum Leona XIII, po raz pierwszy formułująca katolicką naukę społeczną.  
Piotr Jerzy widywany był zawsze uśmiechnięty i radosny. Bardzo ważna była dla niego Eucharystia, którą przyjmował codziennie. Jego wielkie miłosierdzie, jakie okazywał biednym i chorym, przynosiło mu sławę w całym Turynie. Często widziano go z paczkami, w których miał odzież, lekarstwa, żywność, zabawki i książki dla ludzi potrzebujących. Nie bał się opiekować chorymi na zaraźliwe i śmiertelne choroby. Sam robił im zastrzyki, aplikował leki i obmywał. Wspierał biednych także przez jałmużnę. Choć pochodził z zamożnej rodziny, to prawie wszystkie pieniądze, które dostawał, przeznaczał na pomoc ubogim.
Zdaniem ostatnich czterech papieży Piotr Jerzy Frassati to doskonały wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Już kardynał Giovanni Battista Montini, późniejszy Paweł VI, podkreślał, że Frassati odpowiada swoim życiem na pytanie, jak być człowiekiem nowoczesnym i chrześcijaninem.
Papież Jan Paweł  II jeszcze przed wyniesieniem Frassatiego w 1990 r. na ołtarze, wskazywał go jako patrona młodzieży. Będąc pasterzem Kościoła krakowskiego, mówił w 1977 r. do młodzieży akademickiej o zdumiewającej wrażliwości Pier Giorgia Frassatiego na człowieka biednego, potrzebującego, chorego, co stanowi szczególne wezwanie i wyzwanie w czasach, którym grozi znieczulica. Podkreślił też wtedy, że sam w młodości doznał dobroczynnego wpływu  przykładu jego życia i był pod wrażeniem mocy jego chrześcijańskiego świadectwa.
Papież Benedykt XVI także kierował uwagę młodzieży na pasjonujący wzór życia wiarą prostą i skuteczną przez bł. Frassatiego, o czym pisał między innymi w orędziu przed XXVII Światowymi Dniami Młodzieży w 2012 r.  
Papież Franciszek w orędziu na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Polsce, którym przyświeca idea ośmiu błogosławieństw z Kazania na górze, poleca, by młodzi naśladowali Frassatiego w czynieniu dzieł miłosierdzia. Wymownym świadectwem wskazania na przykład jego życia będzie również obecność relikwii Pier Giorgia Frassatiego, wystawionych podczas Światowych Dni Młodzieży w  bazylice Dominikanów w Krakowie.