Oferta nr:346/2018PRAWNIK

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

 • studenci studiów prawniczych i administracyjnych;
 • zainteresowanie prawem cywilny, w szczególności reklamacjami oraz przepisami o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa komputera;
 • umiejętność szybkiego poszukiwania i zdobywania niezbędnej wiedzy i informacji;
 • umiejętność pracy z wymagającymi klientami;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dokładność, skrupulatność;
 • umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych (jasność i precyzyjność wypowiedzi) będzie dodatkowym atutem.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja procesu rozpatrywania reklamacji pod kierownictwem i według wskazówek radcy prawnego;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • kontakt telefoniczny i mailowy z zaangażowanymi stronami;
 • redagowanie pism;
 • wsparcie merytoryczne Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • współpraca z pracownikami innych działów w ramach Spółki.

OFEROWANE WARUNKI

 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji, w młodym zespole pracowników;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
 • możliwość zdobycia cennego na rynku doświadczenia zawodowego;

SPOSÓB APLIKOWANIA

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@sluchmed.pl Na zgłoszenia czekamy do 27.06.2018 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

UWAGI

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez ACS Słuchmed Sp. z o. o. w Lublinie, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przekazujemy informacje związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest ACS Słuchmed Sp. z o. o. z siedzibą 20-020 Lublin ul. Orla 5, e-mail biuro@sluchmed.pl, telefon 81 534 97 97.

Dane kontaktowe powołanego przez administratora Inspektora Ochrony Danych: e-mail ochrona.danych@sluchmed.pl.

 

Dane osobowe przetwarzane mogą być przez ACS Słuchmed Sp. z o. o. w Lublinie w celu:

 • zawarcia umowy o pracę lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług).

Dane, co do zasady, nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom   w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa.

Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Zainteresowany ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.

 

Zainteresowany ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zainteresowany ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego i w związku z umową jest niezbędne dla tych celów.

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018, godz. 07:57 - Olga Żarska-Stępień