Sala sądowa

Konwersatorium

 

Z uwagi na odwołanie zajęć w dniu 10 stycznia 2017 r. zapraszam Państwa w dniu 17 stycznia na zajęcia zaliczeniowe (test).

 

Zakres materiału obowiązujący przy zaliczeniu:

- zasada kierownictwa sędziowskiego

- zasada koncentracji materiału procesowego

 

- rodzaje posiedzeń sądowych

- przygotowanie i przebieg posiedzenia

- rola sądu i stron w ustalaniu faktów

- pouczenia

- postępowanie dowodowe

- kary porządkowe

- rejestrowanie przebiegu posiedzenia

- protokoły sądowe

 

Osoby, które miały dokończyć symulację w dniu 10 stycznia uprzejmie proszę o wspólne opracowanie wyroku, jaki mógłby zapaść w sprawie i przygotowanie się do jego ogłoszenia w trakcie skróconej symulacji w dniu 17 stycznia.

 

Proszę też o przyniesienie protokołu z "rozprawy", która odbyła się w dniu 3 stycznia.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017, godz. 12:15 - Edyta Gapska