STUDIA PRAWNICZE KUL

Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 

SCIENTIFIC COUNCIL

 

Adam BŁAŚ, Remigio BENEYTO BERENGUER, 

Janina CIECHANOWICZ-McLEAN, František ČITBAJ, Antoni DĘBIŃSKI,

Andrzej DZIĘGA, Giorgio FELICIANI, Mirosław GRANAT, Józef KRUKOWSKI,

 Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Barbara MIKOŁAJCZYK,

Henryk MISZTAL, Anna PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK

Marek SAFJAN, Stanisław SAGAN, Marian STASIAK, Adam STRZEMBOSZ,

Hanna SUCHOCKA, Péter SZABÓ

Renata SZAFARZ, Andrzej SZAJKOWSKI,

Stanisław WRZOSEK, Marian ZDYB, Andrzej ZOLL