STUDIA PRAWNICZE KUL

Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 

 

 

SCIENTIFIC COUNCIL

 

Adam BŁAŚ – Uniwersytet Wrocławski; Akademia Polonijna w Częstochowie
Remigio BENEYTO BERENGUER – Universidad CEU Cardenal Herrera (Spain)
Janina CIECHANOWICZ-McLEAN – Uniwersytet Gdański
František ČITBAJ – Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia)
Antoni DĘBIŃSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Andrzej DZIĘGA – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Giorgio FELICIANI – Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy)
Mirosław GRANAT – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Józef KRUKOWSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wojciech ŁĄCZKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Barbara MIKOŁAJCZYK – Uniwersytet Śląski
Henryk MISZTAL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna PRZYBOROWSKA–KLIMCZAK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marek SAFJAN – Uniwersytet Warszawski
Stanisław SAGAN – Uniwersytet Rzeszowski
Piotr STANISZ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marian STASIAK – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Adam STRZEMBOSZ – Akademia Polonijna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hanna SUCHOCKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Péter SZABÓ – Pázmány Péter Catholic University (Hungary)
Renata SZAFARZ – Polska Akademia Nauk
Andrzej SZAJKOWSKI – Polska Akademia Nauk
Stanisław WRZOSEK – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marian ZDYB – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej ZOLL – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie