Katarzyna Zając – Absolwentka Filologii Słowiańskiej KUL, specjalizacji rosyjskiej. Brała udział w konkursach poezji rosyjskiej, zdobywając m.in. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Rosyjskiej, którego finał odbywał się w sławnej Piwnicy Pod Baranami w Krakowie.

 

Pracę dyplomową na temat „Jednostki frazeologiczne z komponentem antroponimicznym w języku rosyjskim” obroniła w 2009 roku, opuszczając mury naszej uczelni.

 

 

Tego samego roku rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku „Handel Zagraniczny – zasady i realizacja”.

Łącząc dwa fakultety rozpoczęła pracę w prężnej lubelskiej firmie, na stanowisku referenta ds. handlu zagranicznego.

 

 

Pani Katarzyna na co dzień posługuje się językiem rosyjskim, komunikując się w pracy z przedstawicielami firm a także czasopism rosyjskich, białoruskich oraz ukraińskich, z powodzeniem realizując się w wykonywanym zawodzie.

 

Bardzo miło wspominam czasy studiów na KUL. Studia filologiczne otworzyły mi możliwość współpracy ze wschodnimi kontrahentami bez barier językowych. Dodatkowy fakultet pozwolił na pracę w wykonywanym przeze mnie teraz zawodzie. „

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013, godz. 10:42 - Monika Grygiel