Koordynator

Aleksandra Czapla

olaczapla@gmail.com

 

Sekcja Charytatywna WPPKia zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem przebiegu zbiórek i akcji charytatywnych. Oprócz stałych akcji takich jak Mikołajkowa Paczka dla dzieci z domu dziecka
i zbiórka nakrętek realizowane są również spontaniczne akcje takie jak Koncert
Charytatywny lub zbiórka żywności dla studentów. Naszym celem jest przede
wszystkim pomoc innym oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych
na naszym wydziale, a także rozszerzanie naszych akcji na cały Uniwersytet.

 

 

Członkowie:

 

- Anna Furmanek

- Ewelina Jasińska

- Justyna Malicka

- Miłosława Malinowska

- Karolina Petruczenko

- Weronika Skowron-Mihaescu

- Monika Staropiętka

- Mateusz Szymański

- Paulina Tarasiuk

- Agnieszka Trzewiczek

- Magda Zbrońska

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, godz. 18:15 - Aleksander Radliński