Sekcja ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową

 

Z dniem 1 września 2015 r. w ramach Działu Administracji Obiektami rozpoczęła funkcjonowanie Sekcja, której zadania wynikają z Zarządzenia z dnia 15 lipca 2015 r., określającego niektóre obowiązki użytkowników pomieszczeń w ramach infrastruktury lokalowej KUL.

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie utworzenia Sekcji

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, godz. 11:21 - Wiesława Chibowska