Rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2015 r.

Zadania  Sekcji zostały określone Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie utworzenia Sekcji, nawiązującym do Zarządzenia Rektora KUL z dnia 17 stycznia 2013 r.

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 12:27 - Wiesława Chibowska