Sekcja ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową

 

Rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2015 r.

Zadania  Sekcji zostały określone Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie utworzenia Sekcji, nawiązującym do Zarządzenia Rektora KUL z dnia 17 stycznia 2013 r.

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 10:22 - Wiesława Chibowska